Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Înscrierea copiilor în învăţământ primar pentru anul școlar 2022/2023 (Actualizat 28.03.2022)

Perioada 11 aprilie - 10 mai 2022

Toți copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată.

Pe locurile libere, se  înscriu copiii care provin din alte circumscripţii  şcolare, pe baza criteriilor specifice de departajare.

 

                ,,Criterii specifice de departajare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare" 

  • copilul locuieşte cu bunici, care au domiciliul în raza comunei Boghiş;
  • locul de muncă al părintelui/ părinților, sau tutorelui legal este în circumscripția școlară;
  • copilul este înscris într-o grădiniță cu care unitatea noastră școlară are parteneriet;

 

La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, în anul şcolar 2022/2023 vor funcţiona două clase pregătitoare:

           - clasa pregătitoare secția română - 0.5 clasă în regim simultan;

           - clasa pregătitoare secţia maghiară - 1 clasă independentă;

În anul şcolar 2022/2023 activităţile de predare-învăţare a claselor pregătitoare din unitatea noastră vor fi organizate în cadrul şcolii: 

                          Şcoala Gimnazială Nr. 1 Boghiş, Boghiş, nr.128, Tel/fax  0260 623709

      Sălile de clasă din unitatea noastră sunt dotate conform cerinţelor pentru clasa pregătitoare: mobilier adecvat, materiale didactice corespunzătoare, diferite panouri, tablă magnetică, loc pentru expunerea lucrărilor copiilor, jucării, covor.

 

Informaţii utile, privind înscrierea copiilor în învățământ primar, personal la sediul unităţii, sau telefonic:

  • 0260-623709  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  NR.1  BOGHIŞ
  • 0800816260 (TELVERDE GRATUIT) ISJ. SĂLAJ
Acte necesare pentru înscrierea copiilor în învățământ primar
  • copia actului de identitate al părintelui
  • copia certificatului de naştere al copilului
  • recomandare eliberată de unitatea de învățământ (dacă este cazul)
Eliberarea recomandărilor:
 
    Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 şi părinţii solicită înscrierea lor în clasa pregătitoare:
       1. Dacă copilul a frecventat grădinița: 
  •     Părintele solicită în scris eliberarea unei recomandări din partea unității de învățământ
        2. Dacă copilul nu a frecventat grădinița, sau familia s-a întors din străinătate:
  • Părintele depune o cerere-tip la C.J.R.A.E. Sălaj, prin care solicită evaluarea copilului   
                

Galerie de imagini