Înscrierea copiilor în învăţământ primar pentru anul școlar 2019/2020 (Actualizat 28.02.2019)

Perioada 04 martie - 22 martie 2019

Toți copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată.

Pe locurile libere, se  înscriu copiii care provin din alte circumscripţii  şcolare, pe baza criteriilor specifice de departajare.

                ,,Criterii specifice de departajare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare" 

  • copilul locuieşte cu bunici, care au domiciliul în raza comunei Boghiş;
  • cei care au domiciliul părintelui sau tutorelui legal în circumscripția școlii, respectiv satul Bozieș, vor fi înscriși la Școala Gimnazială Nr. 1 Boghiș;
  • una din rudele de gr. I sau II ale copilului este angajat al acestei unităţi;

La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, în anul şcolar 2019/2020 vor funcţiona două clase pregătitoare:

           - clasa pregătitoare secția română în regim simultan cu clasa I;

           - clasa pregătitoare secţia maghiară în regim simultan cu clasa I;

În anul şcolar 2019/2020 activităţile de predare-învăţare a claselor pregătitoare din unitatea noastră vor fi organizate în cadrul şcolii: 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Boghiş, Boghiş, nr.128, Tel/fax  0260 623709


Informaţii utile, privind înscrierea copiilor în învățământ primar, personal la sediul unităţii, sau telefonic:

  • 0260-623709  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  NR.1  BOGHIŞ
  • 0800816260 (TELVERDE GRATUIT) ISJ. SĂLAJ
Acte necesare pentru înscrierea copiilor în învățământ primar
  • copia actului de identitate al părintelui
  • copia certificatului de naştere al copilului
  • copia rezultatului evaluării psihosomatice (dacă este cazul)
Evaluare psihosomatică
 
       Vor fi evaluaţi numai copiii care împlinesc 6 ani în periaoda 1 septembrie-31 decembrie 2019 şi părinţii solicită înscrierea în clasa pregătitoare.
       Evaluarea se poate realiza în oricare dintre centrele de evaluare stabilite la nivelul județului Sălaj. 
       Cel mai apropiat Centru de evaluare psihosomatică este Şcoala Gimnazială ,,Petri Mor" Nuşfalău. 
       Perioada de evaluare: 27 februarie - 20 martie 2019 
              Luni, marți vineri:10,00 -14,00; 
              Miercuri, joi: 14,00 -18,00; 
              Pe baza programării prealabile la numărul de telefon 0360566131. 
       La evaluare părintele se prezintă cu copilul având asupra lui o adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea ,,Clinic sănătos" / ,,Apt pentru şcolarizare".

 

   "Ziua porţilor deschise"

05. 03. 2019

Părinţi, copii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor la clasa pregătitoare şi vor purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ.

      Sălile de clasă din unitatea noastră sunt dotate conform cerinţelor pentru clasa pregătitoare: mobilier adecvat, materiale didactice corespunzătoare, diferite panouri, tablă magnetică, loc pentru expunerea lucrărilor copiilor, jucării, covor.

Galerie de imagini